Visa annons
OBS! Denna annons är inte längre giltig!
Denna annons giltighetsdatum har passerats och finns bara tillgänglig som information.
Uppgifter om upphandlingen: 
Upphandling: Veterinär jourberedskap för beredskapsområdet ÖrnsköldsvikReferensnummer: 5.3.11-4309/13
Kund: JordbruksverketKontaktperson: Lena Söderblom
Sista anbudsdag: 2013-05-14Status: Stängt
Titel: Veterinär jourberedskap för beredskapsområdet Örnsköldsvik (5.3.11-4309/13)
Dokumentnummer: U202212013
Sista anbudsdag: 2013-05-14
Text:   
Avsnitt I: Upphandlande myndighet
I.1Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Jordbruksverket
Att: Lena Söderblom
-
SE-551 82 Jönköping
Sverige
E-post: lena.soderblom@jordbruksverket.se
I.1.2Ytterligare upplysningar kan erhållas från
TendSign
Sverige
Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=35288
I.1.3Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från
TendSign
Sverige
Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=35288&Goto=Docs
I.1.4Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
TendSign
Sverige
Internetadress
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=35288&Goto=Tender
 
Avdelning II: Upphandlingen
Ramavtal?
Ja
II.1Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Veterinär jourberedskap för beredskapsområdet Örnsköldsvik
II.2Beskrivning
Beskrivning av upphandlingen
Jordbruksverket inbjuder till anbudsgivning avseende jourberedskap, smittbekämpningsarbete samt officiella uppdrag inom veterinär fältverksamhet (nedan kallat uppdraget).
Upphandlingen avser uppdraget att under 2 år med möjlighet till förlängning, bemanna en uppkommen vakans inom befintlig jourberedskap i ett specificerat geografiskt område. Jourberedskapen avser djursjukvård för alla djurslag och ska utföras under en andel av jourtiden, som omfattar vardagar mellan kl: 17:00 och 08:00 samt helger. Anbudet avser att garantera utförandet av uppdraget, vilket innebär att annan än anbudsgivaren kan vara utföraren. Anbudet ska gälla hela uppdragets omfattning. För att underlätta anbudsgivarens bedömning av nivån på förväntade förrättningar, se punkt 2.4.3 senaste tillgängliga uppgifter om antalet genomförda förrättningar
inom distriktsveterinärsorganisationen under jourtid per djurslag. Dessa är dock endast historiska data och innebär inte någon garanti för framtida arbetsvolym.
Omfattningen av det nu aktuella uppdraget specificeras i kravspecifikationen under kapitel 3.
Information om den upphandlande myndighet
Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området. Jordbruksverket har ca 1 200 anställda varav ungefär 600 arbetar på huvudkontoret i Jönköping, cirka 150 anställda är regionalt placerade i södra och mellersta Sverige och ca 444 personer arbetar vid distriksveterinärstationer runt om i landet.
Mer information om Jordbruksverket finns på www.jordbruksverket.se.
Upphandlingsförfarande
Upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) med ett förenklat förfarande med annons. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.
Avtalspartner
Jordbruksverket har för avsikt att teckna avtal med en leverantör.
Offentlighet och sekretess
Jordbruksverket omfattas av offentlighetsprincipen. Denna princip innebär b.l.a. att handling som kommer in till Jordbruksverket blir allmän handling. Allmänheten har i regel rätt att ta del av allmänna handlingar. För att en uppgift i en allmän handling ska kunna hemlighållas måste det finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Språk
Anbudet ska vara skrivet på svenska.
Tillhandahållande av förfrågningsunderlag
Anbudsgivaren ska innan det blir möjligt att hämta förfrågningsunderlaget registrera sina kontaktuppgifter hos OPIC tendsign. Registreringen görs enkelt på www.tendsign.com där användarnamn och lösenord erhålls. Inloggningen krävs för tillgång till systemet, vilken fås omedelbart efter genomförd registrering. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud.
Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet kan ni kontakta OPIC tendsigns support på tfn 013-47 47 570 eller på e-post tendsignsupport@opic.com.
Om anbudsgivaren hämtar handlingarna på annat sätt, t.ex. från annan offentlig databas, kan Jordbruksverket ej garantera att all information kommer anbudsgivaren tillhanda.
Anbudsgivare ska före anbudets lämnande själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag erhållits.
Sista anbudsdag
Anbud ska vara Jordbruksverket tillhanda senast 2013-05-14
Anbudets giltighetstid
Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning ska anbudens giltighetstid förlängas till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock i högst 3 månader efter angiven giltighetstid. Anbud ska vara giltigt till och med 2013-09-23
Kommunikation under upphandlingen
Kommunikation med anbudsgivare sker endast via tendsign.com. Information, förtydliganden och kompletteringar av förfrågningsunderlaget samt frågor och svar m.m., mellan presumtiv anbudsgivare och Jordbruksverket sker endast via upphandlingssystemet tendsign.com.
Information lämnas enbart via tendsign.com för att säkerställa att samtliga anbudsgivare får samma information.
Frågor under anbudstiden
Frågor med anledning av upphandlingen ska ställas via upphandlingssystemet OPIC tendsign.
Frågor ska ställas senast tre (3) kalenderdagar före anbudstidens utgång. Alla frågor och svar bifogas upphandlingens förfrågningsunderlag löpande under anbudstiden och publiceras i upphandlingssystemet. Anbudsgivare ska själv kontrollera om ytterligare uppgifter har tillkommit i upphandlingen.
Anbudsgivaren uppmanas att kontakta Jordbruksverket (via upphandlingssystemet OPIC tendsign) om anbudsgivaren anser att förfrågningsunderlaget innehåller någon oklarhet.
II.3Plats
Plats:
Jönköping
NUTS-kod: SE211, Jönköpings län
II.4Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 85200000 Veterinärstjänster
II.5Typ av förfarande
Förenklat förfarande
II.6Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
5.3.11-4309/13
II.7Sista datum
2013-05-14 (åååå-mm-dd)
II.8Kompletterande information
Visma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=ditwpsws
II.14Datum för införande av denna annons
2013-04-15 (åååå-mm-dd)

Källa: Visma OPIC


 


Information om den aktuella sidan

På denna sida visas annonsen i sin helhet.

Om en e-postadress angivits i annonsen kan du skicka ett e-postmeddelande genom att klicka på e-postadressen. Om en adress till en hemsida angivits i annonsen kan du gå in hemsidan genom att klicka på länken till hemsidan. Denna öppnas då i ett nytt fönster.

Här kan du hämta inbjudan till upphandlingen om en sådan finns och upphandlingens förfrågningsunderlag. Dokumenten hämtar du hem från en ny sida som visas när du klickar på knappen ''Se/Hämta...''.

Den korrenspondens angående upphandlingen som hittills förekommit visas på en ny sida om du klickar på läken ''Till frågor och Svar''.

Vill du se fler detaljer om annonsen klickar du på länken ''Visa katalogdata'' längst upp till höger på sidan. Då visas detaljer om annonsen samt tillhörande CPV-koder (produktkoder) och NUTS-koder (regionkoder) på en ny sida.

För att gå tillbaka till föregående sida klickar du på knappen ''Tillbaka''.